Προστασία του περιβάλλοντος

Όλες οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των προϊόντων είναι βιοαποικοδομήσιμες καθιστώντας έτσι τα προϊόντα αβλαβή και φιλικά προς το φυσικό περιβάλλον, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Προσανατολισμός στον πελάτη

Η πελατοκεντρική φιλοσοφία της εταιρείας χαρακτηρίζει την ιστορική της πορεία και την εμπορική της επέκταση. Σε αυτή βασίζεται η αποδοχή και η εμπιστοσύνη που απολαμβάνει από την πελατειακή της βάση που διαρκώς διευρύνεται. Η τεχνική υποστήριξη συνοδεύει τα προϊόντα στον πελάτη καθιερώνοντας μία μόνιμη και αμφίδρομη επικοινωνία μαζί του, ώστε να εξασφαλίζεται η λήψη όλων των μηνυμάτων για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Το ομαδικό πνεύμα του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας δημιουργεί άριστο εργασιακό περιβάλλον που οδηγεί σε άρτια συνεργασία με τους πελάτες μας.

 

Ποιότητα και αξιοπιστία

Η εταιρεία εφαρμόζει το πρότυπο ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 με το οποίο έχουν πιστοποιηθεί όλες οι λειτουργίες της. Όλα τα προϊόντα είναι εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή και από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Επίσης, όλα τα προϊόντα της εταιρείας είναι συμμορφωμένα με το νέο κανονισμό REACH 1907/2006. Τα προγράμματα καθαρισμού που εκπονούνται από την εταιρεία είναι σύμφωνα με τους οδηγούς ορθής υγιεινής του ΕΦΕΤ και είναι επίσης συμβατά με το σύστημα του HACCP. Το προσωπικό της εταιρείας είναι ειδικευμένο στην εφαρμοσμένη χημεία, λύνοντας τα προβλήματα των πελατών μας με προϊόντα, με συστήματα και με την δημιουργική εφαρμογή της χημείας.