С метода CIP (Cleaning In Place) автоматично се почистват тръбите, резервоарите и оборудването с увереност и удобство.

IKOCHIMIKI допринася значително за усилията на компаниите за намаляване на разходите. Прилагането на почистващи продукти за CIP намалява разходите за химикали, енергия, вода и разходи за труд. Оптимизацията на работните условия на CIP е задача на IKOCHIMIKI.

Почистващите средства са подходящи за еднофазно почистване, съдържат специална комбинация от органофосфати и активни съставки и осигуряват алкално почистване, киселинно почистване и дезинфекция на затворени вериги.

 

ЗАТВОРЕНИ СИСТЕМИ