disinfection-of-transportation-car-wheels

За да се премине от едно място на производство към друго работно място илипренос на количките, трябва да се вземат специални мерки, за да се избегне замърсяване.

IKOCHIMIKI има специални рогозки или машини, които с подходящи продукти постигат този резултат.

 

Дезинфекция на колелата на транспортните