πτηνοτροφεια

IKOCHIMIKI предлага пълна гама от продукти и системи, които напълно отговарят на нуждите на модерна птицеферма, осигуряваща отлична хигиена на птицефермите, хигиена на питейната вода за птиците и нейните системи за разпределение на питейна вода.

• Дезинфекция на питейна вода
• Дезинфекция на помещения и повърхности
• Дезинфекция и почистване на повърхности
• Почистване на помещенията

 

Poultry Farms