general-plant-cleaning-1920x1280

Почистването и дезинфекцията на помещенията на един завод изисква специално внимание от страна на ръководния персонал. IKOCHIMIKI допринася ефективно за тези усилия, като предлага подходящите машини и продукти.

Почистването на производствените помещения може да се извърши с пянообразуваща машина, машина с високо налягане или ръчно. Правилната комбинация от подходящи почистващи системи и продукти, които IKOCHIMIKI предлага, водят до желания резултат.

 

ОБЩО ПОЧИСТВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ