head-of-filling-machines

Разнообразието и гъвкавостта на машините за пълнене позволяват на индустриите да увеличат производителността си. Поради тази причина е важно те да бъдат почиствани и дезинфекцирани бързо и безопасно.

IKOCHIMIKI предлага septoforte® 10 дезинфектант, съдържащ кватернерни амониеви соли, осигуряващ оптимална хигиена на пълнителните глави.

 

Гнездата на пълначната машина