Με τη μέθοδο CIP (Cleaning In Place) καθαρίζονται αυτόματα οι σωληνώσεις, οι δεξαμενές και ο εξοπλισμός με σιγουριά και ευκολία.

 

 

Η ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗ συμβάλει σημαντικά στην προσπάθεια των εταιρειών για μείωση του κόστους. Η εφαρμογή των προϊόντων της σειράς alcalit® και acidrop® για τον καθαρισμό στο CIP μειώνει τα κόστη χημικών, ενέργειας, νερού και εργατικών.

Η βελτιστοποίηση των συνθηκών λειτουργίας του CIP είναι καθήκον των τεχνικών της ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗΣ.

Τα καθαριστικά μας είναι κατάλληλα για καθαρισμό σε μία φάση.

Περιέχουν ειδικό συνδυασμό οργανοφωσφορικών ενώσεων και ενεργών συστατικών και έχουν την ιδιότητα να απομακρύνουν και τον γαλακτόλιθο και τα άλατα της σκληρότητας του νερού συγχρόνως.

 

 

Κλειστά κυκλώματα CIP για Βιομηχανίες Γαλακτοκομικών