Φόρμα Επικοινωνίας

ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗ ΑΕ

ΒΙΟ.ΠΑ. , οδός 6η , αριθ. 4

13341 – ‘Ανω Λιόσια

Τηλ: +30-210-24.84.500

Fax: +30-210-24.84.501

Email : info@ikochimiki.com