Η ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗ είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία, με ισχυρή παρουσία στο βαλκανικό και ευρωπαϊκό χώρο που αναπτύσσει, παράγει και διαθέτει προϊόντα καθαρισμού & απολύμανσης για βιομηχανικούς και επαγγελματικούς χώρους όλων των κατηγοριών.

Όλες οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των προϊόντων μας είναι βιοαποικοδομήσιμες και συμμορφωμένες με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς με συνέπεια τα προϊόντα μας να καθίστανται αβλαβή και φιλικά προς το περιβάλλον.

Με βάση αυτές τις αρχές, η ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗ εφαρμόζει τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 με τα οποία έχουν πιστοποιηθεί όλες οι λειτουργίες της. Όλα τα προϊόντα είναι εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή και από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Τα προγράμματα καθαρισμού που εκπονούνται από την εταιρεία είναι σύμφωνα με τους οδηγούς ορθής υγιεινής του ΕΦΕΤ και είναι επίσης συμβατά με το σύστημα του HACCP.

Όλα τα προϊόντα της εταιρείας είναι συμμορφωμένα με το νέο κανονισμό REACH 1907/2006. Σκοπός αυτής της νέας νομοθεσίας της ΕΕ για τα χημικά, του οποίου τα αρχικά σημαίνουν Καταχώριση (Registration), Αξιολόγηση (Evaluation), Αδειοδότηση (Αuthorization), και Περιορισμοί (Restriction) των Χημικών Προϊόντων (of chemicals), είναι να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος καθώς και η υγιής ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία.

Η συνεχής επικοινωνία με προμηθευτές μας και διανομείς μας για την υπεύθυνη μεταφορά και εφαρμογή των προϊόντων είναι πρωταρχικός στόχος της εταιρείας μας.