πτηνοτροφεια

Η ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗ προσφέρει ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων και συστημάτων που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες ενός σύγχρονου πτηνοτροφείου, εξασφαλίζοντας την άριστη υγιεινή των πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, την υγιεινή του πόσιμου νερού των πτηνών και των συστημάτων διανομής του στις ποτίστρες.

  • Απολύμανση πόσιμου νερού
  • Απολύμανση χώρων – επιφανειών
  • Απολύμανση και καθαρισμός επιφανειών
  • Καθαρισμός χώρων

Πτηνοτροφεία