Со нашето долгогодишно присуство во индустријата за производство на хемиски средства за чистење, имаме усвоено идеален начин на размислување и функционирање и сметаме дека наша обврска е да го проследи ова до сите наши партнери.

Програмите за чистење ги опфаќаат сите сектори на бизнисот и се во согласност со HACCP системот и сегашното локално и европското законодавство. Комбинацијата на квалификувани и сертифицирани производи и одлично применетите методи, обезбедуваат чистота и хигиена во секое претпријатие.

Покрај тоа, специјализирани хемичари на IKOCHIMIKI им вршат контрола на хигиената на нашите клиенти, давајки безбедност и сигурност за високо ниво на чистота кое и е потребно на вашата компанија.