Со нашето долгогодишно искуство во ресторани, ние нудиме практични решенија за чистење и дезинфекција.Нашиот добро обучен кадрар придонесуваа за подобрување на санитација во областите, и обезбедувајќи ја најдобрата сигурсност за храната на вашата компанија.
Со користењето на најдобрите суровини од целиот свет, ние го гарантираме квалитетот за нашите производи, што ни дава едно од водечките места во институционалниот сектор.
Од наједноставното чистење, до најсложената дезинфекција, IKOCHIMIKI го има најпогодното и најбезбедното решение.

Product Category

Coffee Machine

Surface & Personal Hygiene

Special Applications

Kitchen Hygiene

Economical Series