Самопослугите претставува специјална категорија бидејки имаат посебна потреба за секоја категорија производи и бараат посебни програми за чистење поради огромниот простор.
IKOCHIMIKI микал нуди комплетен пакет на производи и услуги прилагодени за самопослугите. Преку нашата одлична know-how(дознај-како) ние сме способни да го минимизираме чистењето на кодовите на производите кои се користат, да го поедноставиме процесот на чистење, а секогаш гарантираме најдобари хигиенски резултати.
Нашитепретставнички канали низ Балканот обезбедија одговор на секоја продавница со технички решенија и поддршка.
Покрај тоа, нашата компанија нуди и семинари за безбедна примена на хемикалиите и процесите на чистење во секоја продавница по барање на клиентите.
Пакетот е комплетиран од потребните хигиенски системи кои ги нуди нашата компанија.

Product Category

Surface & Personal Hygiene

Special Applications

Kitchen Hygiene