Имајќи ги предвид посебните барања на хотелскиот сектор, IKOCHIMIKI нуди комбинација од специјализирани производи, санитарни машини, обука на персоналот и техничка поддршка. На овој начин, можеме да постигнеме одлични хигиенски нивоа во вашата компанија.
Областите на примена на нашите производи се:
• Домаќинство
• Кујна
• Перење
• Базен
• Одделение за одржување

Product Category

Coffee Machine

Surface & Personal Hygiene

Special Applications

Kitchen Hygiene

Economical Series

Swimming Pools

Laundry