Имајќи ги предвид посебните барања на хотелскиот сектор, IKOCHIMIKI нуди комбинација од специјализирани производи, санитарни машини, обука на персоналот и техничка поддршка. На овој начин, можеме да постигнеме одлични хигиенски нивоа во вашата компанија.
Областите на примена на нашите производи се:
• Домаќинство
• Кујна
• Перење
• Базен
• Одделение за одржување

Product Category

Coffee-Machine-compressed-1

Coffee Machine

Dapeda-compressed-1

Surface & Personal Hygiene

Eidika-Proionta-compressed-1

Special Applications

Kouzina-compressed-1

Kitchen Hygiene

Oikonomiki-Seira-compressed-1

Economical Series

Picine-1

Swimming Pools

Rouxa

Laundry