IKOCHIMIKI разви комплетна и специјализирана линија на производи кои ги покриваат потребите на повеќето специјализирани институционални единици од секоја големина.
Новите производи од линијата septoforte®, destral® dinoval® и novoril® pro обезбедуваат хигиенa, и се компатибилни со HACCP системот.
Поконкретно, овие производни линии за чистење и дезинфекција ги покриваат потреби на пазарите, како што се:
• Пекари / Месарници / Рибарници
• Шопинг центри
• Градски сали / Заедници
• Болници / Институции
• Перални за коли
• Јавни тоалети/Канализации
• чистење машина за кафе
• спортски сали
За дополнителни информации не двоумете се да стапите во контакт со нас.

Product Category

Laundry

Surface & Personal Hygiene

Special Applications

Kitchen Hygiene

Economical Series