IKOCHIMIKI им нуди одлични решенија на компаниите за чистење. Со континуирано истражување и развој, достигнавме да понудиме програми за целосно чистење и дезинфекција.
Со користењето на најдобрите суровини од целиот свет, ние го гарантираме квалитетот за нашите производи, што ни дава едно од водечките места во институционалниот сектор.
Од наједноставното чистење, до најсложената дезинфекција, IKOCHIMIKI го има најпогодното и најбезбедното решение.

Product Category

Surface & Personal Hygiene

Special Applications

Economical Series