Заштита на животната средина

Сите суровини кои се употребуваат во производството се биоразградливи и ги исполнуваат европските прописи за еколошки производи.

 

Ориентираност кон клиентите

Нашата филозофија на ориентираност кон клиентите го нагласува историскиот развој и трговското проширување, кон што нашите клиенти изразуваат почит и доверба. Нашата техничка подршка ги доближува производите до нашите клиенти, создавајќи притоа комуникација во двата правци, којашто им овозможува на нашите клиенти да бидат информирани за нашите производи и услуги. Дотолку повеќе што, тимскиот дух кој нашите вработени го присвоија, води кон пријатна работна средина и задоволителни деловни односи.

 

Квалитет и веродостојност

IKOCHIMIKI ги инплементира стандардите на ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 системите со кои се сертифицирани сите операции.Сите наши производи се одобрени од главната државна хемиска лабораторија или од N.R.C.P. и ги исполнуваат стандардите според новите прописи REACH 1907/2006. Програмите за чистење создадени од нашата компанија се во согласност со инструкциите за хигиена од надлежната организација за храна на Грција и ги исполнуваат ХАСАП стандардите. Нашите добро обучени вработени користат применета хемија, рашавајќи ги сите проблеми на клиентите со предложување на производи и системи за хигиена.