Истражувањето на единствените потреби на клиентите, не води кон создавање на нови производи. Истражувањето и развојот на тие производи се изработени од нашиот оддел за истажување и развој, употребувајќи научно и технолошки надградена лабораторија. Ние соработуваме единствено со најдобрите интернационални компании во полето на истражување и развој, кога е во прашање апаратура и технологија.