Ние нудиме семинари за едукација на секој клиент, од страна на нашиот научен кадар и добро обучени вработени, се со цел IKOCHIMIKI да ги осознае потребите и да изнајде решенија.

Со семинарите на IKOCHIMIKI за безбедна употреба на детергентите и за примената на хемијата што се крие зад секое едноставно чистење на производот, им помагаме на нашите клиенти да го разберат значењето на чистењето и дезинфекцијата и да ги применуваат правилно производите.

“На лице место” презентацијата на нашите производи во Вашите објекти, Ви овозможува да ја разберете нивната правилна употреба, додека специјализираниот персонал на нашата компанија внимателно ги студира потребите на Вашето претпријатие со цел да се сугерира за најсоодветните производи.

Услугата за клиентите се состои од итна реакција за исполнување на нивните барања, решавање на технички проблеми, итна испорака на производи и спроведување прашалници за оценување.