Αγαπητέ χρήστη

Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗ, σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων έχει λάβει όλα τα σχετικά μέτρα ασφαλείας και θα θέλαμε τη συγκατάθεσή σας για την αποστολή newsletters, ώστε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα της ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗΣ.
Μέλημά μας είναι να ενημερώνεστε με σαφήνεια σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε. Σας ενημερώνουμε ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας και τα λοιπά προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, πέραν αυτού της ενημέρωσής σας σχετικά με την ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗ και δεν παρέχονται από εμάς, με οποιονδήποτε τρόπο, σε τρίτους.
Ωστόσο, αν δεν επιθυμείτε να επικοινωνούμε μαζί σας, παρακαλούμε όπως ακυρώσετε την εγγραφή στο newsletter, κάνοντας κλικ στην επιλογή «unsubscribe».

Όροι χρήσης και πολιτική απορρήτου

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης πριν να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας ή αποκτήσετε οποιαδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που παρέχεται από την ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗ. Κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας μας, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω (συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης προστασίας ιδιωτικού απορρήτου).
Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης απορρήτου και δεν είστε διατεθειμένοι να δεσμευθείτε από αυτούς, παρακαλούμε να μη χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες μας καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

1. Τροποποίηση των όρων του παρόντος
Η ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, και ως εκ τούτου παρακαλούμε να επισκέπτεστε τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να ενημερώνεστε για τυχόν τροποποιήσεις.

2. Πνευματική Ιδιοκτησία

Τα κείμενα, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα εμπορικά σήματα καθώς και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που έχει εισαχθεί ή θα εισαχθεί στην ιστοσελίδα μας, αποτελεί πνευματική μας ιδιοκτησία και προστατεύεται από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.
Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του ως άνω περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗΣ ή του εκάστοτε δικαιούχου των πνευματικών μας δικαιωμάτων.
Οι λοιπές ονομασίες προϊόντων, εμπορικών σημάτων και υπηρεσιών που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας και δεν φέρουν το σήμα της ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗΣ και ανήκουν σε άλλες εταιρίες, μπορεί να αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας μόνον για σκοπούς αναγνώρισης.
Η χρήση της ιστοσελίδας μας επ’ ουδενί συνεπάγεται τη χορήγηση του δικαιώματος αναπαραγωγής, αντιγραφής, πώλησης, μεταπώλησης ή/και εκμετάλλευσης εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου και συνεπώς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.
Απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση ή οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης, μέρους ή του συνόλου της ιστοσελίδας μας, για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή άλλον σκοπό πέραν της προσωπικής σας ενημέρωσης.

3. Πολιτική Απορρήτου / Προστασία προσωπικών δεδομένων
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας ορισμένων προσωπικών σας στοιχείων. Για να μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αλλά και για να λαμβάνετε newsletters, θα ζητηθεί από εσάς η υποβολή του ονοματεπώνυμού σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση καθώς και ο αριθμός του τηλεφώνου σας.

Συλλογή και χρήση των Προσωπικών Δεδομένων

-Ποια δεδομένα συλλέγουμε
Λαμβάνουμε τα ως άνω προσωπικά δεδομένα σας κατόπιν της συναίνεσής σας. Σκοπός μας είναι να συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από εσάς έτσι ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε την κατάλληλη πληροφόρηση σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, να απαντάμε στις απορίες σας. Οι πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που επιθυμείτε.
Η Ιστοσελίδα μας δεν πωλεί, εκμισθώνει ή διαθέτει με οποιοδήποτε τρόπο τα στοιχεία των χρηστών της σε τρίτους. Η Εταιρία μας μπορεί από καιρό σε καιρό να επικοινωνεί μαζί σας μέσω εγκεκριμένων εξωτερικών συνεργατών για να σας ενημερώνει για συγκεκριμένες προσφορές που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Επιπλέον, μπορεί να μοιραζόμαστε δεδομένα με συνεργάτες μας, προκειμένου να διεξάγουμε στατιστικές αναλύσεις, να σας στείλουμε email ή ταχυδρομικές επιστολές, να παρέχουμε υποστήριξη πελατών ή να οργανώσουμε την αποστολή και παράδοση ενός προϊόντος.
Όλοι οι τρίτοι-εξωτερικοί συνεργάτες της ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗΣ απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκτός από την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών για λογαριασμό της ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗΣ και είναι υποχρεωμένοι να τηρούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας.

Η Εταιρία μας παρακολουθεί τα links που επισκέπτεσθε μέσω της Ιστοσελίδας μας, για να ενημερώνεται για τις υπηρεσίες ή προϊόντα που προτιμάτε. Αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιούνται για την παροχή προσαρμοσμένου περιεχομένου και διαφήμισης στους χρήστες μας.
Η Εταιρία μας υποχρεούται να παρέχει τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στις εξής περιπτώσεις: (α) εάν ζητηθεί από δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, βάσει νομοθετικής διάταξης ή δικαστικής εντολής. (β) σε κάθε περίπτωση που απειλούνται τα δικαιώματα ή η περιουσία της Εταιρίας μας και, (γ) σε επείγουσες περιστάσεις για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών της Ιστοσελίδας μας ή του κοινού.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνό σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, προκειμένου να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Ε-MAIL
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενδεικτικά:
-σε περίπτωση που εγγραφείτε στη λίστα μας προκειμένου να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία/newsletters από την Εταιρεία μας.
-σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή την παροχή οποιασδήποτε άλλης διευκρίνισης σχετικά με την Εταιρεία.
-για να σας ζητήσουμε τη γνώμη σας σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας ή για να σας ενημερώνουμε για συγκεκριμένες προσφορές που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ IP
Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η διεύθυνση IP είναι τεχνικώς απαραίτητη για την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Επιτρέπει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στους υπολογιστές εξυπηρέτησης δικτύου (servers) να αναγνωρίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους. H χρήση της διευθύνσεως ΙΡ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3471/06 περί «Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Ιδιωτ. Ζωής στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες» και Ν. 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», όπως ισχύουν κάθε φορά.
CΟΟKIES
Σε μερικές περιπτώσεις, η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να συλλέξει αυτόματα ορισμένες κατηγορίες δεδομένων όταν μας επισκέπτεσθε διαδικτυακά, καθώς και όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Τα cookies μπορούν να απομνημονεύουν τις προτιμήσεις και να συμβάλλουν στη βελτίωση της εμπειρίας σας στην ιστοσελίδα, όπως επίσης και να διασφαλίζουν ότι οι διαφημίσεις ή προσφορές που βλέπετε στο διαδίκτυο άπτονται των ενδιαφερόντων σας. Η απλή πλοήγηση στην Ιστοσελίδα μας ενδέχεται στο μέλλον να προϋποθέτει την προηγούμενη αποδοχή των cookies από εσάς. Η χρήση της τεχνολογίας των cookies είναι απαραίτητη για να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες της ιστοσελίδας μας, ωστόσο, δεν κάνουμε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται σε αυτά. H χρήση της τεχνολογίας αυτής είναι σύμφωνη με τον Ν. 3471/06 περί «Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Ιδιωτ. Ζωής στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες» και τον Ν. 2472/1997 περί «προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».
Τα cookies μας δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Εάν δεν επιθυμείτε την αποδοχή cookies καθώς περιηγείστε στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας να απορρίπτει όλα τα cookies ή να σας ενημερώνει πριν από την αποστολή ενός cookie.

-Ποια είναι τα δικαιώματά σας:

  • Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας: Μπορείτε να μας στείλετε e-mail συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε για εσάς.
  • Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων σας: Σε περίπτωση που αλλάξουν τα στοιχεία σας ή δεν έχουν καταχωρηθεί σωστά, μπορείτε να μας στείλετε e-mail συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας, προκειμένου να διορθώσουμε τυχόν ανακριβή προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.
  • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας: Μπορείτε να μας στείλετε e-mail συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας, προκειμένου να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς.

4. Περιορισμός Ευθύνης

Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή επακόλουθη ζημία, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, εξόδων, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, βλάβης στον υπολογιστή από ιούς, bugs, hacking, βλάβης στο λογισμικό ή το hardware, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, διαφυγόντων κερδών, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών που θα μπορούσαν να προκύψουν, ως επακόλουθο της πρόσβασης στον δικτυακό τόπο, την πλοήγηση σε αυτόν, την αδυναμία πρόσβασης σ’ αυτόν, ή τη μεταφόρτωση περιεχομένου από αυτόν, όπου αυτό επιτρέπεται. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας μας χωρίς σφάλματα ή τεχνικά προβλήματα, πλην όμως η χρήση της σελίδας μας γίνεται με αποκλειστική σας ευθύνη. Ως εκ τούτου, δεν φέρουμε ευθύνη για τη διαγραφή ή την αποτυχία αποθήκευσης περιεχομένου, πληροφοριών και ενημερώσεων από την ιστοσελίδα μας.
Ομοίως, δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, παρεπόμενη ή αποθετική ζημία κάθε είδους που απορρέει από ή σχετίζεται με οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας μας και του περιεχομένου της, καθώς και οποιαδήποτε δυσλειτουργία αυτής.

5. Δεσμοί (Links) από και προς άλλες ιστοσελίδες

Η Ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους (Links) για άλλους ιστοτόπους, τους οποίους δεν διαχειριζόμαστε ή ελέγχουμε, και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους. Οι σύνδεσμοι αυτοί υπάρχουν στην Ιστοσελίδα μας για την ενημέρωσή σας και τη διευκόλυνση της περιήγησης, και σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο των άλλων ιστοσελίδων ή για οποιαδήποτε απώλεια ή/και ζημία που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση τους. Πριν χρησιμοποιήσετε τους ιστοτόπους αυτούς, μπορείτε να αναζητήσετε τους ξεχωριστούς όρους χρήσης, τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές απορρήτου της κάθε επιμέρους ιστοσελίδας.

6. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)

Μέσω της Ιστοσελίδας μας έχετε την επιλογή αλληλεπίδρασης με μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως για παράδειγμα την επιλογή πλοήγησης στη σελίδα της ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗΣ στο LinkedIn. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να επιτρέπουν την πρόσβαση ή/και σύνδεση στους λογαριασμούς σας στα κοινωνικά δίκτυα. Εμείς δεν ελέγχουμε τις υπηρεσίες αυτές των κοινωνικών δικτύων ή τα προφίλ σας σε αυτά, και δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις απορρήτου σας σε αυτές τις υπηρεσίες ή να θέσουμε κανόνες για τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας πληροφοριών σε αυτές. Τα ζητήματα αυτά άπτονται του δικού σας ελέγχου καθώς και των παρόχων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Πριν κάνετε χρήση οποιουδήποτε τέτοιου μέσου κοινωνικής δικτύωσης που προτείνεται από την Ιστοσελίδα μας, σας συνιστούμε να διαβάσετε όλες τις πολιτικές και τις πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες των αντίστοιχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης ώστε να ενημερωθείτε καλύτερα αναφορικά με τις πολιτικές απορρήτου τους.

7. Ασφάλεια και χρόνος τήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για να έχουμε επικοινωνία και να ολοκληρώσετε τις συναλλαγές σας με την Εταιρία μας. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να παραμείνουν στο αρχείο μας μέχρις ότου ζητήσετε την διαγραφή τους.
H Εταιρία μας έχει κάθε δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση στην Ιστοσελίδας της, να διαγράψει λογαριασμούς, να αφαιρέσει ή να επεξεργαστεί περιεχόμενο, κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα χρήση της ιστοσελίδας, και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.