Η ανίχνευση των ιδιαίτερων αναγκών κάθε πελάτη συχνά οδηγεί στον σχεδιασμό νέων προϊόντων. Το έργο για την ανάπτυξη τέτοιων προϊόντων αναλαμβάνει ξεχωριστό τμήμα της εταιρείας που διαθέτει σύγχρονες, επιστημονικά και τεχνολογικά άρτιες υποδομές. Αποκλειστικές συνεργασίες με κορυφαίους διεθνείς οίκους σε θέματα R&D, μηχανημάτων και τεχνολογίας.