Protecția mediului

Toate materiile prime utilizate în fabricarea produselor sunt biodegradabile, făcând produse inofensive și ecologice, în conformitate cu legislația în vigoare.

Orientarea clientului 

Filozofia centrată pe client a companiei caracterizează cursul său istoric și expansiunea sa comercială. Aceasta se bazează pe acceptarea și încrederea pe care o are față de baza de clienți care se află într-o creștere continuă. Produsele către client sunt însoțite de suportul tehnic stabilind o comunicare permanentă și bidirecțională cu acesta, pentru a asigura primirea tuturor mesajelor cu privire la produsele și serviciile acestora. Spiritul de echipă al resurselor umane ale companiei creează un mediu de lucru excelent de lucru, care duce la o strânsă colaborare cu clienții noștri.

Calitate și fiabilitate 

Compania aplică standardul ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 cu care au fost certificate toate funcțiunile sale. Toate produsele sunt aprobate de Laboratorul General de Stat sau de Institutul Național pentru Medicamente. De asemenea, toate produsele companiei sunt în conformitate cu noua reglementare REACH 1907/2006. Programele de curățare dezvoltate de companie sunt în concordanță cu ghidurile igienice de bună calitate ale Autorității Elene pentru Siguranța Alimentară (EFET) și sunt, de asemenea, compatibile cu sistemul HACCP. Personalul companiei este specializat în chimie aplicată, rezolvând problemele clienților noștri cu produse, sisteme și aplicații creative ale chimiei.