Ο ευαίσθητος καθαρισμός και η απολύμανση των ασεπτικών κεφαλών επιτυγχάνεται με σιγουριά με τα προϊόντα της ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗΣ.

 

 

Απολύμανση Ασεπτικών Κεφαλών