Με τη μέθοδο CIP καθαρίζονται αυτόματα οι σωληνώσεις, οι δεξαμενές και ο εξοπλισμός του εργοστασίου με σιγουριά και οικονομία.

Η ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗ με τα παραδοσιακά της προϊόντα, αλλά και με αυτά της νέας γενιάς συμβάλλει σημαντικά στην καθαριότητα και επιτυγχάνει να μειώνει τα κόστη χημικών, ενέργειας, νερού και εργατικών.

 

Κλειστά Κυκλώματα CIP