Το πλύσιμο της γυάλινης συσκευασίας πρέπει να γίνεται με αποσκληρυμένο νερό, για να αποφεύγονται τα στίγματα από τα άλατα που παραμένουν στις επιφάνειες όταν στεγνώσουν.

Η ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗ προτείνει προϊόντα που δεσμεύουν τη σκληρότητα του νερού, με αποτέλεσμα η γυάλινη συσκευασία να «λάμπει».

 

 

Γυαλιστικό γυάλινης συσκευασίας