Σε κάθε εγκεκριμένο εκκολαπτήριο χορηγείται αριθµός έγκρισης και θα πρέπει να τηρούνται τα µέτρα υγιεινής και λειτουργίας της επιχείρησης.

Αυτή αρχίζει από την παραγωγή και τη συλλογή των αυγών στον πτηνοτροφικό θάλαµο και ολοκληρώνεται µε την διάθεση των νεοσσών µιας ηµέρας σε πτηνοτροφικές µονάδες εκτροφής κρεοπαραγωγικών ή αυγοπαραγωγικών ορνιθίων.

Μεταφέρονται στο εκκολαπτήριο όπου τοποθετούνται στον θάλαμο υποκαπνισµού, µε σκοπό την απολύμανση τους.

Πριν από την τοποθέτηση των αυγών στις µηχανές επώασης, προηγείται το πλύσιµο και η απολύµανση τους που γίνεται αυτόµατα σε ειδικό µηχάνηµα.

Να εφαρµόζεται απολύµανση στα αυγά, µεταξύ της άφιξης τους και της έναρξης της επώασης, στις µηχανές επώασης τακτικά, καθώς και στις µηχανές εκκόλαψης και στον εξοπλισµό µετά από κάθε εκκόλαψη.

Τα εκκολαπτήρια πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 στον οποίο καθορίζονται οι υγειονοµικοί κανόνες σχετικά µε τα υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης τα οποία δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

Κατηγορία Προϊόντος

Επωαστικές & Εκκολαπτικές Μηχανές – Θήκες Αυγών
Απολύμανση Επιφανειών & Μηχανών
Απολύμανση ροδών καροτσιών, Μπότες προσωπικού
Γενικός καθαρισμός εργοστασίου
Ατομική Υγιεινή Εργαζομένων

Μηχανήματα

apolymansi-prosopikou-800x533

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

diafora-mixanimata-800x535

ΔΙΑΦΟΡΑ MHXANHMATA BIOMHXANIKA

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΦΡΙΣΜΟΥ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΦΡΙΣΜΟΥ

ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ