Το όραμα μας στην ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗ είναι να μεγαλώνουμε συνεχώς με γνώμονα την ανθρώπινη αξία. Το γεγονός ότι η ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗ είναι μία οικογενειακή επιχείρηση καθιστά ως θεμελιώδεις αρχές την ασφάλεια του ανθρώπου και την προστασία του περιβάλλοντος. Θέλουμε να είμαστε έτοιμοι για τις αλλαγές της εποχής μας και να είμαστε υπερήφανοι για τις δραστηριότητές μας. Για μας πρωτοπορία στην απόδοση σημαίνει όχι μόνο βελτιστοποίηση της απόδοσης των προϊόντων αλλά και βελτιστοποίηση της συμπεριφοράς τους στο περιβάλλον.

Για αυτό το λόγο, η δομή μας είναι ευέλικτη ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις αλλαγές που γίνονται γύρω μας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού. Ενισχύουμε τις πρωτοβουλίες του, προωθούμε τις ιδέες του, συμμετέχουμε στις ανησυχίες του.

Παίρνουμε τις αποφάσεις μας με βάση τη μελλοντική συνέχεια της εταιρείας μας. Αυτό το επιτυγχάνουμε με:

  • καλούς οικονομικούς δείκτες
  • καινοτομίες, με ποιότητα  προϊόντων και υπηρεσιών, με προστασία  του περιβάλλοντος
  • σωστή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
  • βελτιστοποίηση – και όχι μεγιστοποίηση των κερδών

Στόχος μας παραμένει να προσφέρουμε στους πελάτες μας προϊόντα και υπηρεσίες, που εξασφαλίζουν πλήρως την υγιεινή των επαγγελματικών τους χώρων και των ανθρώπων τους και την προστασία του περιβάλλοντος.

Επενδύσεις σε υποδομή και τεχνολογία

Η ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗ διαθέτει τις πλέον σύγχρονες και άρτιες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα. Με πρόσφατες σημαντικές επενδύσεις οι υλικοτεχνικές υποδομές συνίστανται σε:

  • Σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο ερευνητικό κέντρο
  • Ευέλικτη μονάδα παραγωγής υψηλών δυνατοτήτων
  • Επαρκείς αποθηκευτικούς χώρους για όλα τα προϊόντα
  • Ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα
  • Άνετους διοικητικούς και βοηθητικούς χώρους