Η ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗ είναι μια εταιρεία, με ισχυρή παρουσία στο βαλκανικό και ευρωπαϊκό χώρο που αναπτύσσει, παράγει και διαθέτει προϊόντα καθαρισμού & απολύμανσης για :

Βιομηχανίες Τροφίμων – Ποτών
Επαγγελματικούς χώρους όλων των κατηγοριών
Επεξεργασία Νερού Πισίνας
Προσωπική Υγιεινή

Η πλήρης σειρά συστημάτων υγιεινής σε συνδυασμό με την άψογη τεχνική υποστήριξη, διασφαλίζουν άριστες συνθήκες υγιεινής.

Βιομηχανίες

Βιομηχανίες Ποτών – Νερού – Αναψυκτικών
Γενικές Βιομηχανίες Τροφίμων
Ξενοδοχειακός Τομέας
Βιομηχανικά Πλυντήρια Ιματισμού
Υπηρεσίες Εστίασης
Λοιποί Χώροι

Περιβάλλον

Προτεραιότητα μας

το Περιβάλλον