IKOCHIMIKI SA е гръцка компания със силно присъствие в Балканския и Европейски район, която разработва, произвежда и предлага продукти за почистване и дезинфекция на промишлени и професионални пространства от всички категории.

Всички суровини, използвани в производството на нашите продукти, са биоразградими и отговарят на европейските разпоредби, което води до безвредни и екологични продукти.

На базата на тези принципи, IKOCHIMIKI прилага стандартите ISO 9001: 2015 и ISO 14001: 2015, с които са сертифицирани всичките му функции. Всички продукти са одобрени от Държавната обща лаборатория или от Националната фармацефтична агенция. Разработените от фирмата програми за почистване са в съответствие с добрите хигиенни ръководства на EFET/МЗ/ и са съвместими със системата HACCP.

Всички продукти на компанията са в съответствие с новия Регламент REACH 1907/2006. Целта на това ново законодателство на ЕС в областта на химикалите, което първоначално означава регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали, е да се гарантира високо ниво на защита човешкото здраве и околната среда, както и здравата конкурентоспособност и иновациите.

Непрекъснатото общуване с нашите доставчици и дистрибутори за отговорния транспорт и прилагането на продуктите е основната цел на нашата компания.