IKOCHIMIKI SA е водеща гръцка компания със силно присъствие на балканските и европейските пазари, като се фокусира върху разработването, производството и доставката на продукти за почистване и дезинфекция за хранително-вкусовата промишленост, институционалните зони и процеса на почистване на водни басейни.

Всички суровини, използвани за производството на нашите продукти, са биоразградими и отговарят на европейските норми за екологосъобразни продукти.

Следвайки всички тези принципи, IKOCHIMIKI прилага стандартите на системите ISO 9001: 2015 и ISO 14001: 2015, чрез които всички операции са сертифицирани. Всички наши продукти са одобрени от лабораторията на General Chemical State или от N.R.C.P. Програмите за почистване, създадени от нашата компания, са в съответствие с инструкциите за хигиена на Hellenic Food Authority и отговарят на стандартите на НАССР.

Всички наши продукти отговарят на стандартите на новия регламент REACH 1907/2006. Основната цел на новата наредба на Европейската нация за химикали, чиято инициализация означава Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали, е да се осигурят високи стандарти за защита на човечеството и околната среда, съчетани със здравословна конкуренция и иновации.

Нашата основна цел е непрекъснатият ни контакт с доставчици и дистрибутори за сигурен транспорт и правилно приложение на продуктите.