Специализираните решения на IKOCHIMIKI за вашата пералня гарантират чудесни резултати при значително понижаване на разходите.
Ето пълен списък на продуктите, които покриват всички Ваши нужди.
Продуктите са екологосъобразни и всички използвани суровини са биоразградими.

Product Category

Laundry