IKOCHIMIKI предлага отлични решения за агенциите за почистване.Нашите цялостни програми за почистване и дезинфекция се отнасят за следните категории.
Ние използваме най-добрите суровини за да гарантираме отличното качество на нашите продукти, което ни осигурява водещо място в списъка на препаратите за почистване и хигиена на всякакви начинания от сферата на услугите.
От най-обикновено почистване до най-трудните дезинфекции, IKOCHIMIKI има най-добрите и най-сигурните решения.

Product Category

Surface & Personal Hygiene

Special Applications

Economical Series