Магазините за плодове и зеленчуци и веригите кеш & кери представляват слециална категория заради нуждата си от сертифицирани продукти, комплексни програми за почистване, както и заради разположението си на територията на цялата страна.
IKOCHIMIKI предлага цялостен пакет продукти и услуги, създадени специално за големи вериги магазини. С нашето ноу-хау ние можем да намалим броя на използваните продукти и да улесним процеса на почистване, като едновременно с това запазим гарантирано високи нива на хигиена.

Product Category

Surface & Personal Hygiene

Special Applications

Kitchen Hygiene