Нашата визия в IKOCHIMIKI е непрекъснато да се развива на базата на човешката стойност. Фактът, че IKOCHIMIKI е семеен бизнес, прави човешката сигурност и опазването на околната среда фундаменталните принципи. Искаме да сме готови за промените на нашето време и да се гордеем с дейността си. За нас лидерството в изпълнението означава не само оптимизиране на производителността на продуктите, но и оптимизиране на поведението им по отношение на околната среда.

Поради тази причина нашата структура е гъвкава, така че да можем да отговорим на промените, които се случват около нас, като обръщаме специално внимание на качеството на човешките ресурси. Ние засилваме нашите инициативи, популяризираме идеите си, участваме в нашите опасения.

Ние вземаме решенията си въз основа на бъдещето на нашата компания. Това се постига чрез:
• добри икономически показатели
• Иновации, с качествени продукти и услуги, с опазване на околната среда
• Правилно развитие на човешките ресурси
• Оптимизация – не максимизиране на печалбите

Нашата цел е да предложим на нашите клиенти продукти и услуги, които напълно гарантират хигиената на работните им места и техните хора и защитават околната среда.

 

Инвестиции в сгради и технологии

IKOCHIMIKI разполага с най-модерните и оборудвания и съоръжения в Гърция. С последните значителни инвестиции, логистичната инфраструктура се състои от:

• Модерен и напълно оборудван изследователски център
• Гъвкава производствена база с голям капацитет
• Достатъчно място за съхранение на всички продукти
• Собствени транспортни средства
• Удобни административни и помощни помещения