Опазване на околната среда

Всички суровини, използвани при производството на нашите продукти, са биоразградими и отговарят на европейските норми за екологосъобразни продукти.

 

Ориентация на клиента

Нашата философия, фокусирана върху клиентите, подчертава нашия исторически напредък и търговска експанзия, които клиентите оценяват и вярват. Нашата техническа поддръжка придружава продуктите до клиента, като установява двупосочна комуникация, която позволява на клиентите да бъдат информирани за всички продукти и услуги. В допълнение, екипният дух, който нашите служители са възприели, води до приятна работна среда и до удовлетворени бизнес отношения.

 

Качество и доверие

IKOCHIMIKI изпълнява стандартите на системата ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015, чрез която всички операции са сертифицирани. Всички наши продукти са одобрени от лабораторията на General Chemical State или от National Drug Association и отговарят на стандартите на новия регламент REACH 1907/2006. Програмите за почистване, създадени от нашата компания, са в съответствие с инструкциите за хигиена на Hellenic Food Authority и отговарят на стандартите на НАССР. Нашите квалифицирани служители използват приложната химия, решават проблемите на всички клиенти, като предлагат продукти и хигиенни системи.