Опазване на околната среда
Всички суровини, използвани при производството на нашите продукти, са биоразградими, безвредни и щадящи околната среда. Те отговарят на европейските норми за екологосъобразни продукти.

 

Ориентация на клиента
Философията на компанията, ориентирана към клиентите, характеризира нашия исторически напредък и търговска експанзия. Тя се ползва с доверие и доказателство за това е нарастващата клиентска база. Нашата техническа поддръжка с доставка на продуктите до клиента, установява постоянна двупосочна комуникация, която позволява на клиентите да бъдат информирани за всички продукти и услуги. В допълнение, екипният дух, който нашите служители са възприели, води до приятна работна среда и до хармонични бизнес отношения.

 

Качество и доверие
IKOCHIMIKI SA изпълнява стандартите на системата ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015, чрез която всички операции са сертифицирани. Всички наши продукти са одобрени от лабораторията на General Chemical State или от NCR и отговарят на стандартите на новия регламент REACH 1907/2006. Програмите за почистване, създадени от нашата компания, са в съответствие с инструкциите за хигиена на Hellenic Food Authority и отговарят на стандартите на НАССР. Квалифицираните ни служители използват приложна химия, за да решават проблемите на нашите клиенти, като им предлагат продукти и хигиенни системи.