Откриването на уникалните нужди на клиентите ни води до пускането на нови продукти. Изследванията и разработването на тези продукти се разработва от нашия отдел за научноизследователска и развойна дейност, като се използва научно-технологична лаборатория. Ние работим изключително с най-добрите международни компании в областта на научноизследователската и развойната дейност за машини и технологии.