Идентифицирането на индивидуалните нужди на всеки клиент често води до разработването на нови продукти. Проекти за разработване на такива продукти поема отделна част от компанията, която разполага с модерни, научни и технологично справедливи инфраструктури. Изключително сътрудничество с водещи международни компании в областта на научноизследователската и развойна дейност, машините и технологиите.