IKOCHIMIKI SA е създадена през 1993 г. от д-р химик Христос Караулис, с изключителна цел да предложи на гръцкия пазар почистващи и дезинфекциращи продукти, машини и техническа поддръжка за хранително-вкусовата промишленост.

По-специално, IKOCHIMIKI SA е част от гръцка промишленост, произвеждаща и продаваща, почистващи и дезинфекциращи продукти, насочени към пазари като Хранително-вкусова промишленост, Перални, Хотели, Кетъринг и др. Досега най-големите отрасли на ХВП разчитат на нас за хигиената на своите производства.

Нашата компания е водена единствено от гръцките интереси и има водещо присъствие на пазара поради нейното устойчиво развитие. През последните години е направена голяма инвестиция в нови сгради, машини и служители. Компанията притежава инсталации и високотехнологично оборудване и прилага стандартите за качество ISO 9001: 2015 и ISO 14001: 2015 и Halal, чрез които всички операции са сертифицирани заедно с най-добре обучената директна търговска и техническа поддръжка, която консултира и подпомага клиентите да се запознаят с пълната гама почистващи, санитарни и сервизни препарати, отговарящи на стандартите на системата за качество на НАССР.

Разполага с високо технологично производствено звено, което осигурява качеството на нашите продукти. Компанията има изключителни партньорства с мултинационални компании и следи технологичното развитие, допринасяйки за производството и пускането на нови продукти и услуги.

От 2006 г. насам компанията реши да разшири бизнеса си на чужди пазари, където е спечелила доверието в местните пазари.