Като се вземат предвид специалните изисквания на хотелския сектор, IKOCHIMIKI предлага комбинация от специализирани продукти,, санитарни машини, обучение на персонала и техническа поддръжка. Само по този начин можем да достигнем високи нива на хигиена за вашия бизнес.
Областите на приложение на нашите продукти са:
• Домакинство
• Кухня
• Пералня
• Басейн
• Отдел поддръжка

Product Category

Coffee Machine

Surface & Personal Hygiene

Special Applications

Kitchen Hygiene

Economical Series

Swimming Pools

Laundry