Имайки предвид специалните изисквания на хотелиерския сектор, IKOCHIMIKI предлага комбинация от специализирани продукти, хигиенно оборудване, обучение на персонала и техническа поддръжка, постигайки отлични хигиенни условия.
Областите на приложение на нашите продукти са:
Домакинство/Поддържане на етажите
Кухня
Пералня
Плувен басейн
Отдел за поддръжка

Категории Продукти

Кафе машина

Повърхности и лична хигиена

Специални продукти

Кухненска хигиена

Финансов ред

Плувни басейни

пране