washing-machines-of-utensils

IKOCHIMIKI има комплетна линија производи кои чистат и дезинфицираат прибор и контејнери. Постои производот кој функционира во една една фаза, што значи дека чистењето и дезинфекцијата се одвиваат напоредно. Постои и производот кој обезбедува чистење и дезинфекција на машините за миење.

Потребно е и периодично чистење на машини за перење.

 

Washing-machines of utensils, containers